Správa športových zariadení
mesta DETVA

Hľadáte ubytovanie?
Turistická ubytovňa

V priestoroch Zimného štadiónu

Poskytuje ubytovanie pre turistov a návštevníkov mesta. Kapacita ubytovne je 1 apartmán a 12 izieb s kapacitou 1-3 osoby
Kto sme?
O nás

Pár informácií o nás

Správa športových zariadení mesta Detva – je príspevková organizácia zriadená mestom Detva, na 8. zasadnutí mestského zastupiteľstva konanom dňa 16. 12. 2019 uznesením č. 218/19, za účelom vytvárania podmienok pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti, podmienok pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosť a zdravý spôsob života pre obyvateľov mesta Detva.