Správa športových zariadení mesta Detva so sídlom: J. G. Tajovského 1369/7,  962 12  Detva

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste:  „údržbár“

Miesto výkonu práce: športoviská v správe príspevkovej organizácie: Správa športových zariadení mesta Detva

Stručný popis pracovnej činnosti:

– vykonávanie a zabezpečovanie údržby majetku v správe príspevkovej organizácie: bežné

údržbárske, opravárenské a remeselné práce

– úprava a údržba ľadovej plochy zimného štadióna

Základná výška platu:  od 700,00 € do 803,50 € + osobný príplatok

Možný termín nástupu:  od 01.06.2023, resp. podľa dohody

Viac informácií v PDF »